wysoka temperatura

23 sierpnia 2022

PERF 80 NF

Właściwości PERF 80 NF: syntetyczny preparat smarny o wyjątkowych własnościach odporny na bardzo wysoką temperaturę, rozpuszczalniki i agresywne środowisko chemiczne bardzo przyczepny wytwarza suchą i bezbarwną […]