Podkładki fundamentowe. Kilka słów o wylewkach

Podkładki fundamentowe znajdują zastosowanie przy montażu urządzeń. Są wyprodukowane w technologii, która oprócz wstępnego oczyszczenia fundamentów nie wymaga wykonania dodatkowych prac przygotowawczych. Wpływają też na szereg korzyści eksploatacyjnych. To wszystko sprawia, że są obecnie coraz częściej wykorzystywane podczas posadowienia maszyn i urządzeń.

 

Specyfika i zastosowanie podkładek fundamentowych

Podkładki fundamentowe pozwalają na stworzenie solidnego podparcia, tworzącego stabilny statycznie układ. Umożliwiają wykonanie fundamentowania, które zapewnia optymalną sztywność, ogranicza występowanie naprężeń i gwarantuje precyzyjne ustawienie. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie optymalnych warunków powierzchniowych dla eksploatacji maszyn czy urządzeń, co może przełożyć się m.in. na redukcję występujących awarii.

Stosowanie podkładek fundamentowych, które są odlewane bezpośrednio pod odpowiednio ustawiony obiekt, to rozwiązanie, które nie tylko upraszcza proces montażu maszyn, ale przyczynia się do istotnych korzyści technologicznych, eksploatacyjnych, a także ekonomicznych.

 

Wykonywanie wylewek fundamentowych z Chester EVY

Chester EVY to dwuskładnikowy płynny kompozyt epoksydowy przeznaczony do wykonywania wylewek fundamentowych. W jego składzie znajdują się modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze metaliczne i kwarcowe. Materiał jest aplikowany grawitacyjnie i nie wymaga stosowania specjalnych narzędzi.

Produkt ten wykorzystywany jest do posadowienia maszyn i urządzeń, zbiorników i torów jezdnych. Znajduje zastosowanie przy montażu łożysk mostowych, łożysk wielkogabarytowych, wieńców zębatych. Stosowany jest również podczas kotwienia śrub fundamentowych.

Wylewki fundamentowe wykonane z zastosowaniem Chester EVY wykazują odporność na szereg substancji chemicznych, jak np. oleje silnikowe, płyny chłodnicze, oleje napędowe, benzyna, kwas azotowy (10%), kwas siarkowy (15%) czy amoniak (20%). Zachowują swoje właściwości nawet przy stałym kontakcie z wodą, w tym wodą morską. Dzięki temu przeznaczone są do szerokiego wykorzystania w różnych dziedzinach przemysłu.

wylewka