Czym charakteryzują się smary spożywcze?

Bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważne, bowiem wpływa na zdrowie człowieka. Dlatego środki smarne wykorzystywane w przemyśle spożywczym muszą mieć nie tylko najlepsze właściwości eksploatacyjne, ale także spełniać określone normy bezpieczeństwa. Dzięki temu odbiorcy będą mogli cieszyć się fantastyczną jakością bez obaw o swoje zdrowie.

 

Jakie cechy charakterystyczne powinny mieć środki smarne wykorzystywane w przemyśle spożywczym?

Cechy smarów, które używane są w przemyśle spożywczym, dzieli się na dwie grupy: na odpornościowe i eksploatacyjne. W drugim przypadku najważniejsze znaczenie ma niski współczynnik tarcia, zapewnianie ochrony przed korozją, wpływ na stabilność w wysokich temperaturach czy obecność właściwości uszczelniających łożyska. W odniesieniu do cech odpornościowych smary spożywcze nie mogą być podatne na zanieczyszczenia żywnością, sokami, cukrem, mlekiem i innymi produktami. Co więcej, nie powinny podlegać wpływom wymywania gorącą i zimną wodą, środkami dezynfekującymi czy detergentów podczas czyszczenia i produkcji. Smary spożywcze muszą być ponadto kompatybilne z tworzywami sztucznymi czy plastikowymi powierzchniami ślizgowymi.

Smary spożywcze powinny spełniać również dodatkowe normy ważne dla konsumentów – wskazanie obecności alergenów, elementów pochodzenia zwierzęcego czy organizmów modyfikowanych genetycznie. Warto także zweryfikować, czy nadają się do miejsc, w których przygotowuje się wegańskie potrawy.

 

Miejsca, w których stosuje się spożywcze środki smarne

Smary przeznaczone do przemysłu spożywczego, wykorzystuje się w różnych przedsiębiorstwach, które związane są z przetwórstwem żywności, na przykład w piekarniach, browarach, mleczarniach, masarniach, w produkcji cukru czy w przemyśle rybnym. Środki smarne mogą być stosowane w różnych rodzajach urządzeń, od łożysk do sprężarek, zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze.

linia produkcyjna