free money onlinefree moneymoney for freemake free money
UWAGA!
Ju jest dostpna najnowsza wersja KATALOGU TWORZYW SZTUCZNYCH! W celu pobrania katalogu kliknij tutaj.

Kleje cyjanoakrylowe

Kleje cyjanoakrylowe Chester Molecular s to kleje jednoskadnikowe o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Klej tworzywa sztuczne, gumy, metale, ceramik, szko, drewno, papier, tkaniny, skr. Utwardzaj si bardzo szybko pod wpywem wilgoci zawartej w powietrzu. Zainicjowanie reakcji polimeryzacji i uzyskanie pocztkowej wytrzymaoci trwa od kilku do kilkudziesiciu sekund. Najlepsze rezultaty klejenia uzyskuje si w temperaturze pokojowej, przy wzgldnej wilgotnoci powietrza 50-60%. Kleje cyjanoakrylowe Chester Molecular pozwalaj na uzyskiwanie wytrzymaych pocze przy klejeniu materiaw o rnych waciwociach. Zastosowanie primera CH-2 umoliwia klejenie poliolefin i gum silikonowych.

Jednoskadnikowe, utwardzaj si na zimno pod wpywem skondensowanej wilgoci na powierzchniach klejonych, nie zawieraj rozpuszczalnikw.

  • szybkie utwardzanie
  • wysoka wytrzymao
  • wysoka trwao
  • brak skurczu spoiny
  • ekonomiczne zuycie
  • atwo aplikacji - nanoszenie tylko na jedn powierzchni
  • moliwo klejenia rnych materiaw
  • estetyczne, czyste, mao widoczne spoiny
Oznaczenie
kleju
Charakterystyka Lepko
[mPa s]
Maksymalna wielko szczeliny [mm]
CH-01
do powierzchni nasikliwych, oglnego stosowania, utwardza si przy niskiej wilgotnoci powietrza
80-120 0,10
CH-06 do tworzyw sztucznych i gumy, z primerem CH-2 skleja poliolefiny
15-25 0,05
CH-20
oglnego stosowania, o bardzo maej lepkoci, do klejenia dobrze dopasowanych elementw
1-3 0,04
CH-22 oglnego stosowania, o duej lepkoci, do nierwnych powierzchni i duych szczelin
2100-2900 0,25
CH-54 do powierzchni nasikliwych, oglnego stosowania, tiksotropowy, utwardza si przy niskiej wilgotnoci
el 1,0
CH-96 do powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych
100-140 0,10
CH-2 - primer do przygotowania powierzchni tworzyw trudnosklejalnych
(PE, PP, gumy silikonowej, ABS, PTFE)
Statystyki
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Ankieta
Jak oceniasz wygld naszej strony?