UA-114625223-1 Materiały kompozytowe – kompozyty metaliczne, płynny metal

KOMPOZYTY EPOKSYDOWO-METALICZNE


Kompozyty żywiczno-metaliczne CHESTER są to dwuskładnikowe, chemoutwardzalne materiały przeznaczone do regenercji cześci metalowych wykonanych zarówno ze stali, żeliwa jak i metali kolorowych.

Stosowanie materiałów kompozytowych jest ekonomiczną alternatywą dla spawania, napawania itp. przy prowadzeniu napraw związanych z odbudową kształtu oraz zabezpieczaniu powierzchni przed działaniem niekorzystnych i agresywnych czynników zewnętrznych.
Zalety materiałów kompozytowych:

- małe koszty w stosunku do innych porównywalnych sposobów naprawy
- możliwość przeprowadzenia naprawy bez demontażu lub tylko przy częściowym demontażu naprawianego urządzenia
- uniknięcie naprężeń powstających podczas innych metod np. spawania
- możliwość przeprowadzenia naprawy na miejscu wystąpienia awarii
- prosta nie wymagająca stosowania specjalistycznego oprzyrządowania technologia
- bardzo dobra szczelność połączeń i wypełnień
- estetyczny wygląd naprawionych miejsc
- bardzo dobra odporność na erozję i korozję przewyższająca odporność materiału rodzimego

PRODUKTY